Trang Đầu » Chủ đề

ĐCS & Dân chủ hóa


[14/07/2018]

Nguyễn Khắc Mai

Đọc báo Tuổi trẻ mấy ngày gần đây, thấy Thành uỷ Sài Gòn họp bàn về 7 “cái” đột phá. Vào hôm khai mạc báo đưa tin: Tìm giải pháp đột phá cho Thành phố. GS Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư TP nói: Ý nghĩa kép của hội nghị là tìm giải pháp đột phá cho TP trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Hai chữ “đột phá” được nhắc đi nhắc lại nhiều trong tường thuật khi khai và bế mạc, tôi thấy rõ là họ thật sự lúng …