Trang Đầu » Chủ đề

ĐCSVN và việc làm trong sạch đảng viên


[28/02/2019]

Nguyễn Đình Cống

“Nếu cứ kiên trì CNML thì chắc chắn thất bại, nhưng nếu ĐCSVN chỉ muốn làm trong sạch  để củng cố và kéo dài sự cầm quyền thì vẫn có thể làm được khi biết tuân theo Đạo Trời và hợp Lòng Người” – N.Đ.C.
“Đạo Trời” là gì? Chắc Ông Trời sinh ra muôn vật là để cho muôn vật đều được vui sống, không loài nào tiêu diệt, xâm lấn loài nào. Còn Lòng Người là gì? “Lòng vả cũng như lòng sung”, có người dân Việt …