Trang Đầu » Chủ đề

ĐCSVN với Trung Cộng


[8/10/2019]

Mạc Văn Trang

Sau khi tôi đăng Stt: “Nhục không thể tưởng tượng!” nhiều ý kiến đồng tình, cũng có những ý kiến khác… Rất cảm ơn ý kiến của 2 chuyên gia về vấn đề này. Xin được giới thiệu để bà con cùng tham khảo.

“NHỤC KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG!
1. Một quốc gia có Viện Hàn lâm khoa học, có Học Viện Hành chính, Học viện chính trị… mà đưa cán bộ sang trường đảng của 1 tỉnh nhờ đào tạo(?)
2. Kẻ thù truyền kiếp đang chiếm đóng trái phép …