Trang Đầu » Chủ đề

Đê điều và sông ngòi Hà Nội


[2/08/2018]

Tô Văn Trường
Trên mạng xã hội rất nhiều ý kiến của người dân tương phản với hình ảnh khoa trương chào đón nhân dịp kỷ niệm 10 năm mở rộng Thủ đô của chính quyền thành phố. Lịch sử sẽ phải đánh giá một cách khách quan và khoa học về bài toán “được và mất” của sự kiện này.
Cách đây 10 năm, khi “mở rộng” Thủ đô thì Hà Nội cũng gánh chịu một trận lụt khủng khiếp (9.2008). Mười năm sau cũng dịp này, dân Hà Nội vẫn …