Trang Đầu » Chủ đề

Điện Việt Nam


[10/08/2018]

Nguyễn Đức Thắng

Kính gửi TS. Hà Đăng Sơn,

Rất vui là anh đã thấy được nhiệt điện than sẽ suy tàn ở trên Thế giới, mặc dù nó không được ghi rõ cụ thể, tường minh là “cắt giảm nhiệt điện than” trong văn bản thỏa thuận Paris 2015 mà anh đã từng viết cho tôi là mất công tìm “toét mắt” mà không thấy.
Cũng rất vui là anh đã thấy được sức sống, vươn lên mãnh liệt của điện gió và điện mặt trời và pin/ắc qui trong lưu trữ …


[4/08/2018]

Nguyễn Đức Thắng

Trong khi cả trái đất sẽ tiến rất nhanh đến một nền năng lượng sạch, làm sạch môi trường, tăng cường sức khỏe cho nhân dân, thì Việt Nam một mình một chiếu duy trì và phát triển nhiệt điện than, gây nên trăm thứ hậu quả khôn lường mà một trong số đó là bệnh ung thư chiếm tỷ lệ hàng đầu trên thế giới. Đúng vậy, nhưng biết làm sao được bây giờ. Có một “ông anh” đứng kè kè một bên vừa phỉnh vừa dọa …