Trang Đầu » Chủ đề

Đoàn Văn Vươn


[18/07/2018]

Nguyễn Đình Ấm
Năm 2012 xảy ra vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (ĐVV) ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng TP Hải Phòng.
Đây là hành vi ăn cướp của bọn tham nhũng ở địa phương. Bởi trước đó, ông ĐVV đã gửi rất nhiều đơn đến các cơ quan thẩm quyền kêu oan việc huyện Tiên Lãng định thu hồi 40 ha đầm tôm của mình là trái pháp luật. Mọi khiếu nại không được giải quyết, ĐVV kiện lên toà huyện Tiên Lãng …