Trang Đầu » Chủ đề

Đoàn viên


[29/03/2019]

Nguyễn Đình Cống

Được biết ông là tiến sĩ, phó TBT tạp chí Cộng sản. Như vậy ông thuộc loại trí thức bậc cao của ĐCSVN. Tôi đã đọc nhiều bài viết của ông và bạn ông để biết các trí thức của Đảng suy nghĩ và viết như thế nào. Tôi vừa đọc bài do Lan Anh ghi, có đầu đề: Ông Nhị Lê: “Là đảng viên tôi suy nghĩ rất nhiều về chữ liêm chính” (Viet-Studies và Vietnam-net ngày 23/ 3/ 2019). Đọc xong tôi cảm thấy buồn cho …