Trang Đầu » Chủ đề

Độc quyền thông tin


[7/05/2019]

Nguyễn Ngọc Chu
Độc quyền đến cả cử tri đặt câu hỏi, thì giá trị chất vấn không hơn một màn trình diễn. Điều này chỉ làm thấp đi tư cách Đại biểu Quốc hội, làm tổn thương đến danh dự người trả lời.
Độc quyền cử tri
1. Trong buổi tiếp xúc với cử tri sáng nay 04/5/2019 tại đơn vị bầu cử số 1 của đoàn Đại biểu QH Hà Nội, cử tri Trần Viết Hoàn bày tỏ rằng: “Dân mong lắm Tổng bí thư, Chủ tịch nước sớm bình …


[6/05/2019]

Ngày 05/05/2019
Đỗ Thành Nhân
Những nhà độc tài thì nhìn đâu cũng thấy kẻ thù; đến nỗi gian hùng Tào Tháo đang ngủ vung kiếm chém kẻ thù trong giấc mơ hay giết cả gia đình ân nhân mổ heo đãi mình.
Với bản chất độc tài, mặc dù Đảng Cộng sản độc quyền quản lý nhà nước và xã hội nhưng họ nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch; đến nỗi xu thế phát triển xã hội bất bạo động, diễn ra một cách hòa bình cũng bị thù địch …