Trang Đầu » Chủ đề

Donald Trump


[1/08/2018]

Bùi Quang Vơm

“Chính sách chiến lược Mỹ công bố tháng 12/2017 xác định Trung Cộng là kẻ thù số một. Đương nhiên, những kẻ thù chiến lược khác, như Nga, như liên minh châu Âu sẽ tự động phải chuyển dịch thành bạn, thành đồng minh. Và Trump đã và đang làm như vậy, bất chấp những tiếng ồn ào nhặng xị của những kẻ “mắt bột mì” mà lúc nào, ở đâu cũng có mặt để quấy rối”.
B.Q.V.

Trong quan hệ đối với các đối tác trên thế giới, Mỹ …