Trang Đầu » Chủ đề

Donald Trump


[19/10/2018]

Nguyễn Quang Duy
Chính trị nước Mỹ luôn ảnh hưởng đến chính trị thế giới và luôn ảnh hưởng mạnh đến chính trị Việt Nam.
Tổng thống Trump người đứng đầu nước Mỹ lại liên tục thay đổi cách hành xử và thay đổi thành phần nhân sự trong chính quyền, đến độ có người cho rằng ông đã trở thành một nhà độc tài.
Thực hư thế nào về vai trò của Tổng thống Mỹ, về hệ thống phân quyền và liệu Tổng thống Trump có thể trở thành độc tài hay …


[27/09/2018]

Một người phụ nữ đi bên cạnh bức tường mang biểu tượng của Đảng Cộng sản trên một con phố ở Thượng Hải, Trung Quốc.

TRUMP VÀ TRUNG QUỐC XÃ HIỆN ĐẠI…
Không chỉ là cuộc chiến thương mại.
Cái đích của Trump không chỉ là chiến thắng Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Cái đích cuối cùng là tháo ngòi nổ của nguy cơ hiện hữu xuất hiện một Trung Quốc xã.
Bài học Đức quốc xã vẫn còn nguyên. Nhân loại và …


[1/08/2018]

Bùi Quang Vơm

“Chính sách chiến lược Mỹ công bố tháng 12/2017 xác định Trung Cộng là kẻ thù số một. Đương nhiên, những kẻ thù chiến lược khác, như Nga, như liên minh châu Âu sẽ tự động phải chuyển dịch thành bạn, thành đồng minh. Và Trump đã và đang làm như vậy, bất chấp những tiếng ồn ào nhặng xị của những kẻ “mắt bột mì” mà lúc nào, ở đâu cũng có mặt để quấy rối”.
B.Q.V.

Trong quan hệ đối với các đối tác trên thế giới, Mỹ …