Trang Đầu » Chủ đề

Đóng cửa


[2/12/2019]

Trần Trung Đạo
Tôi đang sống ở Boston. Lịch sử của thành phố này có rất nhiều liên hệ, có khi gắn bó và cũng có lúc oan khiên với lịch sử Việt Nam. Biểu tượng lâu đời nhất của mối quan hệ Việt Mỹ đầy biến cố là USS Constitution, chiến hạm đầu tiên của Hải quân Mỹ, bây giờ là một viện bảo tàng nổi nằm ở góc vịnh Boston.
Hơn hai trăm năm trước khi có USS George Washington, USS Constitution, hạ thủy 1798 và được trang bị 54 …