Trang Đầu » Chủ đề

Dự án đường cao tốc Bắc Nam


[2/10/2019]

Thường Sơn
Có thực sự là Bộ GTVT, và cao hơn cơ quan này là Chính phủ và Bộ Chính trị Đảng, hủy bỏ sơ tuyển đấu thầu quốc tế dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và ưu tiên cho các nhà thầu trong nước là do đã tiếp thu và lắng nghe ý kiến phản biện của người dân – như một luồng dư luận đã khen ngợi Chính phủ và Bộ GTVT ‘đã sáng suốt’, ‘hành động dũng cảm’ và ‘tiến bộ’?

Nếu quả thực đã có thái …