Trang Đầu » Chủ đề

Dự án kinh té


[12/07/2019]

Nguyễn Ngọc Chu
Bệnh ảo tưởng là một căn bệnh nặng ở nước ta. Nghèo đói nhưng lại đi vay để sắm cái đắt tiền nhất mà người giàu hơn nhiều lần cũng không dám sắm. Đã lạc hậu, nhưng lại mơ tưởng đi tiên phong trước cả các nước tiên phong. Cho nên mới đề ra những câu khẩu hiệu phi thực tế loại: “ Đi tắt đón đầu”, “ Tiến thẳng lên CNXH không qua TBCN”.
Những nhận định sai lầm của Bộ GTVT về đường sắt Bắc – Nam
Biện …