Trang Đầu » Chủ đề

Đường sắt liên vận VN – TQ


[25/11/2019]

Đào Bích

Xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng là phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc, chứ không phải của Việt Nam. Cho nên, kinh phí nghiên cứu quy hoạch tuyến đường này do phía Trung Quốc "tài trợ"!

Ôi ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ơi! Ông chuyển sang làm công dân Trung Quốc hồi nào vậy?
Hoàng Dũng
***
Nhiều bạn FB có sáng kiến bán anh Thể giá cho Tàu, vì anh …