Trang Đầu » Chủ đề

Dương Thu Hương


[13/11/2018]

Đinh Quang Anh Thái (Tháng Hai, 2018)
Dương Thu Hương tự nhận mình là “người rừng”, “mụ đàn bà nhà quê răng đen, mắt toét”.
 
Báo chí Pháp thì gọi Dương Thư Hương là “Con Sói Đơn Độc”.
 
Còn lãnh đạo CSVN thì chửi bà là “con đĩ chống đảng”.
Gọi bằng gì thì gọi, Dương Thu Hương vẫn là chính mình: bản chất chân quê không hội nhập vào thế giới trên mạng, bõ bã, đốp chát, đơn độc, và trên hết, ngay thẳng, hết mực với mục tiêu nhắm tới là tranh …