Trang Đầu » Chủ đề

Facebook


[5/06/2018]

David Hutt
Phương Thảo dịch (VNTB)
Các nhà hoạt động nói rằng mạng xã hội khổng lồ Hoa Kỳ đang buộc làm theo các yêu cầu của Đảng Cộng sản nhằm ngăn chặn và hạ gục nội dung liên quan đến dân chủ và nhân quyền
Mạng xã hội khổng lồ Facebook (FB) đang chịu áp lực trên toàn thế giới để kiểm duyệt nội dung được coi là xúc phạm. Ở hầu hết các quốc gia dân chủ, điều này có nghĩa là hạn chế ngôn từ kích động thù địch và …