Trang Đầu » Chủ đề

G20


[4/12/2018]

Vũ Ngọc Yên
Từ ngày 30.11 tới ngày 1.12.2018 Đại diện 20 quốc gia thành viên của Nhóm G20 đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 tại Buenos Aires , thủ đô nước Argentina. Sau 50 tiếng thương thảo căng thẳng về các vấn đề thương maị, biến đồi khí hậu và di dân, các vị nguyên thủ cuối cùng đã đồng ý thông qua một bản tuyên bố chung.
Nhóm G 20 quy tụ Liên minh Âu châu (EU) và 19 quốc gia phát triển kinh tế  (Mỹ, …