Trang Đầu » Chủ đề

Ghét Tàu yêu Mỹ


[2/10/2018]

Phạm Chí Dũng

Chúng tôi đăng cặp bài này (bài dưới của BBC) với dụng ý không giấu giếm, để mời độc giả thử so “ý Đảng” với “lòng Dân” ở Việt Nam?
Bauxite Việt Nam

Người dân Việt Nam biểu tình chống dự luật Đặc Khu Kinh Tế cho Trung Cộng thuê 99 năm vào ngày 10 Tháng Sáu, 2018. (Hình: Kao Nguyễn/AFP/Getty Images)
Tom Fawthrop đã làm việc với tư cách một nhà báo ở Cambodia trong 8 năm, Đông Timor, Philippines và Thái Lan trong khoảng thời gian 30 năm, và …