Trang Đầu » Chủ đề

Giá xăng phi mã


[27/09/2018]

Trần Thành

Ông Trần Thành so sánh như trong bài là nhầm mất rồi. Dám chắc Chính phủ Việt Nam không bao giờ có cách cân nhắc tương quan – nói khí không phải – “nhẹ dạ” như ông. Nếu so sánh mức thu nhập bình quân của người dân nước ta với mức thu nhập bình quân của người dân các nước như Singapore, Hồng Kông thì đời nào cái ông Bộ trưởng Tài chính dám tăng giá xăng, và cái Ủy ban Thường vụ Quốc hội dám bỏ …