Trang Đầu » Chủ đề

Giấc mơ cộng sản


[18/12/2019]

Trần Thị Sánh
Cả nhà có tin không, chính xác là 13 ngày nữa là đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại, phát triển nhé. Cụ Tổng Nông Đức Mượt đã nói như vậy tại ĐH lần thứ X của Đảng (28.4.2006). Nguyên văn như sau: “ĐH lần thứ X của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới nhằm sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, để đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp hiện đại, phát …