Trang Đầu » Chủ đề

Giải thưởng Phan Chu Trinh


[1/03/2019]

Kính Hòa / RFA

019-02-25

Giáo sư Chu Hảo, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Quĩ Phan Chu Trinh. Ảnh chụp 2010. AFP
Cuối tháng 2/2019, trên các trang mạng xã hội có lan truyền một bức thư được cho là của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam, Chủ tịch Quĩ văn hóa Phan Chu Trinh, ký về việc ngưng hoạt động của tổ chức này.
Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Việt Nam, …