Trang Đầu » Chủ đề

Giáo dục và chính trị


[14/10/2019]

Chu Mộng Long

Các bạn cần biết, tiền thân của đội Sao đỏ, Cờ đỏ là Hồng Vệ binh thời Cách mạng văn hóa đẫm máu của Mao. Đến lượt Sao đỏ, Cờ đỏ trong nhà trường là lực lượng hậu bị của đội quân Bò đỏ đang tung hoành trên mạng.

Vẫn một bài mẫu đê tiện được huấn luyện từ tấm bé: rình rập, theo dõi, chỉ điểm, bôi nhọ, vu khống, chụp mũ, đe dọa, cắn càn.