Trang Đầu » Chủ đề

Hà Sĩ Phu


[26/05/2019]

Hà Sĩ Phu – Người trí thức thông
minh, hiểu biết rộng và cực kỳ
yêu nước
Dai Xuan
Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ) trầm tư, ít nói. Mỗi lần gặp tôi, anh chỉ nói về hiện tình đất nước.

Thập niên 90 thế kỉ trước anh viết một loạt bài trình bày về những bất ổn của thể chế xã hội chủ nghĩa. Nếu tôi nhớ không nhầm, bài đầu tiên anh viết là “Chia tay ý thức hệ” sau đó đó là một loạt bài, tôi nhớ nhất, ăn sâu vào tiềm …


[23/12/2018]

Tâm Don

Cuốn sách Chia tay ý thức hệ của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ, tức Hà Sĩ Phu, được Tự Do Xuất Bản ấn hành đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Rất nhiều người quyết tâm lùng mua bằng được cuốn sách có giá trị này. Và Việt Nam Thời Báo đã có cuộc chuyện trò với nhà bất đồng chính kiến này xung quanh cuốn sách để đời của ông.

TS Hà Sĩ Phu.

VNTB: Cuốn sách “Chia tay ý thức hệ” đối với ông, là một đứa con tinh …


[15/09/2018]

15/09/2018

Hà Sĩ Phu, tác giả "Chia Tay Ý Thức Hệ," tại tư gia ở Đà Lạt. (Hình: Hà Sĩ Phu gởi Đinh Quang Anh Thái)

Đinh Quang Anh Thái

Bài viết dưới đây được trích từ tác phẩm “Ký II” của nhà báo Đinh Quang Anh Thái, xuất bản vào trung tuần tháng Chín, 2018, qua hệ thống Amazon. Bài viết bao gồm nhiều tài liệu, quan điểm của Hà Sĩ Phu, được nhà báo Đinh Quang Anh Thái ghi lại qua nhiều hình thức trong một thời gian dài, khởi đi …