Trang Đầu » Chủ đề

Hệ lụy Đồng Tâm


[21/01/2020]

Nguyễn Văn Vui
Đồng Tâm là một thảm họa. Trước tiên là cho gia đình cụ Lê Đình Kình và những người nông dân dũng cảm khác ở Đồng Tâm: gia đình tang tóc, thương vong, tù tội oan ức, chỉ hai tuần trước ngày Tết linh thiêng. Cửa nhà thì tan hoang, ruộng đồng mất trắng và tương lai của họ và con cháu họ dưới chế độ này là vô cùng đen tối.
Nhưng nhìn rộng ra thì Đồng Tâm là một thảm họa lớn, vô cùng nhức nhối, …


[20/01/2020]

Lưu Trọng Văn

Đồng Tâm có là Mỹ Lai?

Không! Mỹ Lai chỉ sau vài ngày thế giới đã có tin tức, Đồng Tâm đã quá 10 ngày, mọi chuyện vẫn rất tù mù! Thông tin chính thức và dư luận viên lẫn mạng xã hội thì mâu thuẫn, muốn có tư duy lô gic thì chịu chết, không thể suy nghĩ lành mạnh được!
Tiêu diệt cả một làng, chỉ có thời Trung Cổ và ở Trung Quốc thôi!
“Hoạ diệt …