Trang Đầu » Chủ đề

Hiện tượng của năm


[27/12/2018]

Đỗ Trọng Khơi

Thấy các báo Nhà nước bình nhộn, tôi cũng leo theo bình xét 10 sự kiện trong năm xem Tư bình có nghĩa lý khác Công bình không. Xin trình anh chị em xem vui nhé: 8 BẠI + 2 THÀNH = 10 SỰ KIỆN 2018.
1. Sự kiện Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc Hội bầu làm Chủ tịch nước. Kể từ năm 1969, Chủ Tịch Hồ Chí Minh qua đời, tới năm 2018 hai chức vị lớn nhất này lại do một người nắm giữ. …