Trang Đầu » Chủ đề

Hồ Chí Minh


[3/09/2019]

An Viên dịch
“Biểu tượng Hồ Chí Minh đã có sự cạnh tranh gay gắt và điều đó càng trở nên khó khăn hơn để khiến ông ấy có ảnh hưởng đến thế hệ trẻ này”, Goscha nói với AFP.

Bảo vệ thi hài nhà lãnh tụ cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh rất vất vả: các binh lính được tuyển chọn cẩn thận và làm việc bất chấp ngày đêm, giám sát thi hài người sáng lập ra nhà nước cộng sản đã mất cách đây 50 năm.
Bảo vệ Hồ …


[20/05/2019]

Võ Văn Quản

Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh đều được cho là những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong định hình lịch sử Việt Nam hiện đại. Song qua phân tích, tác giả bài viết không nhận thấy được tầm ảnh hưởng đó trong các chính sách mà họ đưa ra. Ảnh: Không rõ nguồn.
“Không thể viết lịch sử bằng định kiến.
Cả hai phía của câu chuyện đều cần phải được xét đến,
ngay cả khi chỉ có một phía mà thôi’
John Betjeman, Tình đầu – …


[2/09/2018]

Nguyễn Đình Cống
Đó là bài hát Lời Bác dặn trước lúc đi xa của nhạc sĩ Trần Hoàn. Theo tường thuật thì ông Vũ Kỳ đã kể cho ông Trần Hoàn nghe câu chuyện. Quá cảm động, nhạc sĩ đã sáng tác bài hát. Nhiều người thuộc bài này, tôi chỉ xin chép ra một số câu:
Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi, Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế. Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ. Bác đành nằm im… Bác muốn nghe một câu ví… …