Category Archives: Hoà hợp hoà giải

Cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo: “Đảng CSVN hòa giải với người dân trong nước trước…”

RFA – 2020-03-20 Di ảnh Tướng Lê Minh Đảo với Bảo quốc Huân chương. Courtesy: Facebook BPhuong Le Người trấn giữ mặt trận Xuân Lộc “I will hold Long Khánh. I will knock them down here even if they bring … Continue reading

Posted in Hoà hợp hoà giải | Leave a comment

Phản biện muộn một luận án

Nguyễn Đình Cống Đó là luận án Tiến sĩ của Phạm Mạnh Hùng (PMH), đề tài: Thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ – Lý luận chung, thực tiễn Hàn Quốc và … Continue reading

Posted in Hoà hợp hoà giải, Việt kiều về giúp nước | Leave a comment

Suy nghĩ từ một trăn trở của ông Nguyễn Đình Bin

Trân Văn Một đoạn trong bài viết trên trang FB của ông Nguyễn Đình Bin. Trung tuần tháng này, ngày 19 tháng 3, ông Nguyễn Đình Bin, cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN, cựu Thứ trưởng … Continue reading

Posted in Hoà hợp hoà giải | Leave a comment