Trang Đầu » Chủ đề

Hoà hợp hoà giải


[17/06/2019]

Nguyễn Đình Cống
Đó là luận án Tiến sĩ của Phạm Mạnh Hùng (PMH), đề tài: Thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ – Lý luận chung, thực tiễn Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam (1).
Luận án còn được công bố thánh sách chuyên khảo  với dòng ghi trên cùng của tờ bìa: Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện kinh tế và chính trị thế giới. Sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành …


[28/03/2019]

Trân Văn

Một đoạn trong bài viết trên trang FB của ông Nguyễn Đình Bin.
Trung tuần tháng này, ngày 19 tháng 3, ông Nguyễn Đình Bin, cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao của chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, than trên trang facebook của ông “15 năm một nghị quyết – Vết thương dân tộc vẫn chưa lành!” (1).
Nghị quyết mà ông Bin đề cập là Nghị quyết 36 NQ/TW được Bộ Chính trị đảng …