Trang Đầu » Chủ đề

Hoạ mất nước


[8/12/2019]

Đàm Ngọc Tuyên

“Đặc khu, Đảng vẫn dựng xây – Thằng dân phản đối, tù đày mọt gông”.
Chỉ với hai câu thơ lục bát này, 14 từ thôi, nhưng cá nhân chủ quan cho rằng nó đã phổ quát đủ đầy về thực trạng biên cương, bờ cõi, hải đảo của Việt Nam ta, giờ đây còn hay đã mất.
Ngày 10/6/2018, là ngày mà toàn dân VN ở nhiều tỉnh thành, đã đồng loạt xuống đường biểu tình, để phản đối chính quyền CSVN, sẽ thông dự Luật Đặc khu (ĐK) …