Trang Đầu » Chủ đề

Hợp nhất Tổng bí thư và Chủ tịch nước


[30/09/2018]

Nhà văn Võ Thị Hảo

Ảnh: GETTY IMAGES – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ ba từ trái sang) trong một chuyến thăm Việt Nam.
Truyền thống tính toán khác thường của thể chế toàn trị được cho là thường không thích chân lý hiển nhiên.
Chẳng hạn, họ có thể thích công thức 2+2 = 5 chứ không phải 2+2 = 4, vì 2+2 cộng một phần không phải sự thật thì sẽ bằng 5.
Cái này là theo phát hiện của một ngòi bút thiên tài, George Orwell trong tiểu …