Trang Đầu » Chủ đề

IPA


[19/11/2019]

Thục-Quyên
Buổi điều trần của các NGO trước Tiểu ban Nhân quyền Nghị viện Âu châu DROI ngày 26.9.2019
Ngày 26.9.2019 Tiểu ban Nhân quyền DROI Nghị viện Âu châu nhiệm kỳ 9 đã mời ba tổ chức NGO đến Bruxelles điều trần (2) về vấn đề Nhân quyền tại Việt Nam, liên quan đến việc Quốc hội Âu châu đang xem xét có hay không phê chuẩn hai hiệp ước EVFTA và IPA .
1/ Đại diện cho tổ chức FIDH là bà Gaelle Desepulchre.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH (trong …


[14/11/2019]

Phạm Chí Dũng
Kính gửi:

Ông David Sassoli, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu;
 Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc hội Âu Châu;
Ông David MacAllister, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Quốc hội Âu Châu;
 Bà Marie Aréna, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Âu Châu;
 Ông Tomas Tobé, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Quốc hội Âu Châu;
Các cơ quan thuộc Quốc hội Âu Châu.

Tôi là Phạm Chí Dũng, nhà báo độc lập, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam – một tổ chức xã hội …