Trang Đầu » Chủ đề

Kẻ thù truyền kiếp


[8/09/2019]

(Hưởng ứng Lời kêu gọi chống Trung quốc xâm lược)
Hà Sĩ Phu
Lời kêu gọi chống Trung quốc xâm lược (gọi tắt là kêu gọi Thoát Trung) là bước đầu gửi thông điệp gửi tới ĐCS Trung quốc, ĐCSVN và cả nhân dân VN. Đó là thông điệp về bản chất của mâu thuẫn Việt Trung và về những lối thoát.
Trung quốc là kẻ thù đáng sợ nhất của nhân loại với hai sức mạnh kinh khủng là số dân 1 tỷ rưỡi người và một chế độ toàn trị Phong …