Trang Đầu » Chủ đề

khai dân trí


[3/05/2019]

Lương Thị Huyền
Có lẽ tôi đưa ví dụ về tổ chức Liên minh chống tra tấn Việt Nam trong bài viết trước vẫn còn chưa đủ để mọi người hiểu ý của tôi trong loạt bài tôi viết về tổ chức. Thông qua cmt của nhiều người thì tôi mới biết rằng có rất nhiều sự hiểu lầm, cho rằng cái tôi đang nói đến là tổ chức chính trị. Và nói đến việc lập tổ chức để đấu tranh cho dân chủ, tự do thì đa số chúng ta …