Trang Đầu » Chủ đề

Kiều hối


[16/10/2018]

Phạm Chí Dũng/Người Việt
 

Vẫn giấu biệt số kiều hối
Khi tháng Chín năm 2018 đã qua, vẫn chẳng có một con số thống kê nào được công bố về kết quả kiều hối trên bình diện tổng thể quốc gia mà chính thể độc đảng ở Việt Nam đã “hút” được từ gần 4 triệu “khúc ruột ngàn dặm” ở hải ngoại.
Năm 2017 cũng chẳng có con số tổng hợp nào của Tổng cục Thống kê về “tình hình kiều hối trên cả nước”, thay vào đó chỉ là kết quả …