Trang Đầu » Chủ đề

Kiều hối


[22/12/2018]

Phạm Chí Dũng

Hình minh họa.
Một hiện tượng tiền tệ và có thể mang cả tính chính trị rất đáng mổ xẻ và truy xét về nguồn cơn thật sự của nó đã hiện ra: trong hai năm 2017 và 2018, Ngân hàng Thế giới đã làm thay phần việc của các cơ quan Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước… ở Việt Nam trong việc công bố kết quả kiều hối về Việt Nam mỗi năm.
Ngân hàng Thế giới làm thay cho Việt …


[16/10/2018]

Phạm Chí Dũng/Người Việt
 

Vẫn giấu biệt số kiều hối
Khi tháng Chín năm 2018 đã qua, vẫn chẳng có một con số thống kê nào được công bố về kết quả kiều hối trên bình diện tổng thể quốc gia mà chính thể độc đảng ở Việt Nam đã “hút” được từ gần 4 triệu “khúc ruột ngàn dặm” ở hải ngoại.
Năm 2017 cũng chẳng có con số tổng hợp nào của Tổng cục Thống kê về “tình hình kiều hối trên cả nước”, thay vào đó chỉ là kết quả …