Trang Đầu » Chủ đề

Kim Dung


[4/11/2018]

Đào Tuấn Ảnh

Xung quanh việc “đọc chui” kho sách CHƯỞNG của Thư viện Viện Văn học còn có nhiều kỷ niệm cười ra nước mắt không quên được mà con trai người viết mấy dòng này và con người bạn cùng khóa – cùng là thành viên của Viện – có góp một phần không nhỏ. Vì thế, đây là bài viết không chỉ rất lý thú về nội dung mà BVN xin phép tác giả đem lên đây như một nén hương lòng kính dâng lên hương hồn nhà …