Trang Đầu » Chủ đề

Kinh tế trung ương và địa phương


[7/12/2019]

Lê Hoài Anh

Nói về Sài Gòn, cái thành phố sau 1975 được mang thêm cái tên Hồ Chí Minh, hẳn là nó quan trọng lắm với đất nước này. Vây mà giờ đây ai ai sống ở thành phố này cũng chỉ còn thấy đầy rẫy những vấn nạn kinh khủng từ kinh tế tới xã hội, môi trường…
Một facebooker có tên Lê Hoài Anh, chắc phải bức xúc và đau lòng lắm mới phải viết ra những dòng gan ruột thế này, dù chắc bạn cũng lo lắng bị …