Trang Đầu » Chủ đề

Lấy dân làm gốc


[17/01/2019]

Mạc Văn Trang

Kg Ban Biên tập trang nhà,
Tôi là một độc giả thường xuyên, hôm nay vào đọc bài của tác giả Mạc văn Trang thấy ông phân tích rất có lý, nên chỉ muốn góp thêm là:
Chính cái bọn mà được dân nuôi bằng tiền thuế bây giờ có chức có quyền lại bức bách đàn áp nhân dân, tham nhũng, đánh tráo khái niệm chủ tớ, mới đích thực là bọn ĂN CHÁO ĐÁ BÁT!
Kính,
Minh Ha

Xin không dài dòng, nói ngay vào cái “lý sự” này của mấy …