Trang Đầu » Chủ đề

Lê Đức Anh


[1/05/2019]

Nguyễn Khắc Mai
Ông quê ở Truồi, huyên Phú Lộc, Thừa Thiên, Tôi người huyện Hương Trà cùng tỉnh, thành đồng hương của nhau. Hơn nữa ở Truồi, tôi có người anh rể, lấy người chị con Bác ruột của tôi. Trong nhà tôi, mọi người gọi anh ấy là anh Khóa Truồi (khóa sinh).
Người đồng hương của tôi có số phận rất kỳ lạ, tôi nghĩ là kỳ quặc. Ông học đến tiểu học, rồi đi làm “Cọp rằng” (caporal) cho một đồn điền cao su. Nhờ đó, ông biết cai …


[28/04/2019]

Hà Sĩ Phu

Câu đối 1:
* CHỮ TÂM kia rỉ máu đồng bào, đáng ghi một Quốc tang vào Lịch sử?
* CHIẾN CÔNG ấy buốt xương chiến sĩ, vẫn còn bao Nghi vấn để Nghìn thu!
(Ghi chú: Nhà ông Lê Đức Anh có treo một chữ TÂM to tướng. Chiến công lừng lẫy của chủ nhân chữ TÂM ấy là góp công thiết kế cuộc đầu hàng Thành Đô và ra lệnh cấm nổ súng để thảm sát các chiến sĩ ta ở đảo Gạc-Ma. Thử hỏi ngày thảm sát …