Trang Đầu » Chủ đề

Lễ tang Nguyễn Trọng Vĩnh


[3/01/2020]

Võ Văn Tạo

Vòng hoa của trang Bauxite Việt Nam kính viếng Tướng quân trung kiên Nguyễn Trọng Vĩnh, tại Nhà tang lễ quốc gia sáng 2/1/2020, bị an ninh lén lút thay banron, chỉ thấy chình ình 2 chữ "kính viếng" (chả biết ai kính viếng?).
Vì cái trò tiểu nhân đó, mà cái vòng hoa bỗng nhiên "mồ côi", cứ đứng trơ vơ lạc lõng ngoài sân Nhà tang lễ.
Khách viếng đàm tiếu, hồi lâu, an ninh đành lặng lẽ khiêng đi cho khuất mắt.
Hành vi đê tiện …