Trang Đầu » Chủ đề

Lê Xuân Khoa


[15/12/2018]

Nguyễn Thị Thanh Bình tường thuật

Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) – Ở đây nhiều phần tôi không xem đây đơn thuần là một tường thuật, dù khá đầy đủ những chi tiết của cuộc hội luân đã ghi rõ trong Thư Mời.
Với khuôn mặt trí thức đúng nghĩa như G.S Lê Xuân Khoa, chúng ta thật tình muốn có mặt ở buổi hội luận để được nghe vị diễn giả này trao gửi và “nói” nhiều hơn. May mắn cho tôi là được có cơ hội để đứng ra tổ …