Trang Đầu » Chủ đề

Lính thợ Việt Nam tại Pháp trong các cuộc Thế chiến


[17/09/2018]

Bàn tay Bác Nhận

Nguyễn Ngọc Giao

Theo Hải Vân (xem Diễn Đàn), năm sinh thực sự của bác Phạm Văn Nhận là 1919, chứ không phải 1921 như ghi trên giấy tờ. Như vậy, tính theo tuổi ta, năm nay 2018, bác đúng trăm tuổi. Tuổi thọ đáng quý, đáng mừng, song bác đã ra đi đột ngột tại nhà riêng, ở La Grande Motte (thị xã bờ biển Địa Trung Hải, sát thành phố Montpellier), để lại cho gia đình, thân thuộc và bạn bè một niềm tiếc thương vô …