Trang Đầu » Chủ đề

Luật Đặc xá


[17/11/2018]

Phạm Chí Dũng

Thông cáo của Now Campain! việc Việt Nam đang giam giữ 246 tù nhân lương tâm. Photo dvov.org.
Không phải thả theo cách nhỏ giọt để đánh đổi những lợi ích thương mại, mà chính thể độc đảng ở Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm thì mới có thể nhận được những hiệp định thương mại hầu cứu vãn chế độ chính trị này khỏi sớm sụp đổ.
Phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm!
Lần đầu tiên từ khi Luật …


[15/11/2018]

Phạm Chí Dũng
14/11/2018

Mẹ Nấm, tù nhân chính trị được “đặc xá” gần nhất.
“Tội chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cũng được xét đặc xá” – một trong những nội dung mang tính ‘đột phá’ của Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) – đã được đưa ra Quốc hội để thảo luận vào ngày 7/11/2018.
Một nội dung ‘đột phá’
‘Đột phá’ là từ ngữ rất thường được giới quan chức và tuyên giáo Việt Nam sử dụng như một cách ‘tự sướng’ và lên dây cót tinh …