Trang Đầu » Chủ đề

Luật dẫn độ Hồng Kông


[22/07/2019]

Hải Lý, từ Canada
Một khi bàn tay lông lá của Trung Cộng thò vào lũng đoạn nền tư pháp Hồng Kông, thì chẳng ai còn được an toàn cả. Người đấu tranh chính trị thì không nói làm gì, nhưng kẻ dù chỉ chăm chú kinh doanh cũng chẳng được yên phận mà lo làm giàu”.

 
Hàng triệu người biểu tình phản đối luật dẫn độ. Chủ nhật 9-6-2019, Hồng Kông
Ông Mark Simon, trong bài viết với tựa đề “As China’s Communist Party destroys Hong Kong, New York is set to …