Trang Đầu » Chủ đề

Luật Lao động


[16/12/2019]

Ca Dao (Liên đoàn Lao Động Việt Tự Do – Free Vietlabor Federation)
Ngày 20/11/2019, bộ Luật Lao Động mới đã được thông qua trong kỳ họp thứ 8 của Quốc hội thứ 14 với 90,06% đại biểu tán thành.

… báo chí nhà nước không nhắc gì đến một thay đổi quan trọng mà đó mới chính là nguyên nhân của việc sửa đổi lại bộ Luật Lao Động này: đó là sự xuất hiện của cụm từ «Tổ Chức Đại Diện Người Lao Động» ở chương thứ XIII của bản dự …


[10/12/2019]

1. LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI 2019 – ĐỐI PHÓ & MƠ HỒ
Lê Ngọc Anh
Gửi đến cho BBC từ Washington, Hoa Kỳ

Luật Lao động sửa đổi có giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động Việt Nam? Bản quyền hình ảnh CHAU DOAN/GETTY IMAGES
Bộ Luật Lao Động sửa đổi ngày 19/11/2019 hiện có một loạt vấn đề mà tác giả cho rằng không đảm bảo việc phục vụ cho quyền lợi của người lao động, mà thậm chí còn ngăn cản việc thành lập nghiệp đoàn độc lập.
Những …


[14/08/2019]

Thảo Vi
Bảy hiệp hội ngành nghề vừa cùng ký tên gửi kiến nghị đối với nhiều vấn đề khẩn thiết liên quan đến những phương án đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Lao động, dự kiến sẽ thông qua vào kỳ họp Quốc hội cuối năm nay.

“Nếu giảm từ 48 giờ/tuần hiện nay xuống 44 giờ/tuần, đương nhiên các doanh nghiệp sẽ phải tăng thêm chi phí cho 4 giờ/tuần từ thời gian làm việc bình thường sang trả lương theo giờ làm thêm tối thiểu 150%; 200%; …