Trang Đầu » Chủ đề

Lực cơ bản


[27/01/2019]

Phạm Xuân Yêm

Bài vật lý có hơi khô khan khó hợp với trang Bauxite Việt Nam nhưng lại mang chút kỷ niệm với TS Chu Hảo, nên xin đăng lên, ngỏ hầu bạn đọc gần xa có thì giờ vào đọc sẽ mường tượng được tấm lòng một người bạn nơi chân trời bao giờ cũng hướng về một NGƯỜI BẠN trong nước – và không phải chỉ là một mà có rất nhiều NGƯỜI BẠN như vậy – hiện không may lại đang là mục tiêu phê phán của ĐCSVN.
Phạm Xuân …