Trang Đầu » Chủ đề

Lý Sơn


[29/01/2019]

Trần Tuấn

KHẨN CẤP LÝ SƠN
Tôi mong những người bạn của tôi, những đồng nghiệp ở báo Sài Gòn Tiếp Thị trước đây, những ai thấy tim nóng, máu sôi vì TQ ngang ngược bá đạo trên biển Đông quan tâm chia sẻ hiện tình này của Lý Sơn.
Lý Sơn không chỉ là hòn đảo tiền tiêu, một hậu cứ to lớn, trực tiếp mà tiên tổ đã truyền đời để con cháu trông giữ biển Đông. Không có bất cứ một lợi ích phát triển nào của hôm nay có …