Trang Đầu » Chủ đề

Marx hết vai trò trong các nước tư bản đỏ


[28/09/2018]

Ánh Liên
Đại học Bắc Kinh đe dọa đóng cửa Hội sinh viên Marxit vì hội này ủng hộ quyền của người lao động! Trong khi ấy, Trung Quốc đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, sự yếu thế của Bắc Kinh cho thấy những vấn đề nội tại bên trong mà bấy lâu nay, trong đó có cả việc xây dựng hệ thống kinh tế vững mạnh từ chính việc tôn trọng và đảm bảo quyền con người.
Năm 1997, Trung Quốc cho ra đời cái gọi là Chủ …