Trang Đầu » Chủ đề

Marx hết vai trò trong các nước tư bản đỏ


[23/02/2019]

David Hutt

Nguyễn Hiền lược dịch

Tuy nhiên, hầu hết các nhà bình luận tin rằng sự thay đổi là không thể có dưới sự lãnh đạo hiện tại của ông Trọng, một người bảo thủ, sẵn sàng duy trì sự cai trị của Đảng bằng mọi cách, thông qua chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa tư bản.

Hai thế kỷ sau khi Karl Marx ra đời, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã cởi mở với chủ nghĩa tư bản nhưng thành công kinh tế vẫn chưa tiếp …


[28/09/2018]

Ánh Liên
Đại học Bắc Kinh đe dọa đóng cửa Hội sinh viên Marxit vì hội này ủng hộ quyền của người lao động! Trong khi ấy, Trung Quốc đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, sự yếu thế của Bắc Kinh cho thấy những vấn đề nội tại bên trong mà bấy lâu nay, trong đó có cả việc xây dựng hệ thống kinh tế vững mạnh từ chính việc tôn trọng và đảm bảo quyền con người.
Năm 1997, Trung Quốc cho ra đời cái gọi là Chủ …