Trang Đầu » Chủ đề

Mặt thật của CSVN


[10/07/2018]

T.K.

Khách sạn Rex ở Sài Gòn Hình: Website Khách sạn Rex)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Nhân viên khách sạn Rex lúc đầu đã phản đối lệnh của Sở Ngoại vụ thành phố Sài Gòn về việc phải dùng một chậu cây lớn để che và tắt đèn gần vị trí đặt tấm bản đồ cho thấy Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nhưng Giám đốc Sở Ngoại vụ (Lê Quang Long) đã khiển trách và buộc khách sạn phải làm theo lệnh …