Trang Đầu » Chủ đề

Mặt thật Tập Cận Bình


[15/12/2018]

Xã hội chủ nghĩa Trung Quốc:
Mô hình lừa đảo
Tú Anh

Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Karl Marx tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, Bắc Kinh, ngày 04/05/2018. Reuters
Theo Giáo sư Mác-xít Gérard Dumesnil và cũng là Giám đốc nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Trung Tâm Nghiên cứu Quốc Gia Pháp cho rằng «xã hội chủ nghĩa theo mô hình Trung Quốc», nôm na là một thủ đoạn «treo đầu dê bán thịt chó» mà chính bản thân ông và nhiều nhà trí …