Trang Đầu » Chủ đề

Mặt thật Trung Quốc


[17/10/2018]

1. Bài phát biểu của Phó TT Mỹ Mike
Pence khiến thế giới bừng tỉnh và
Trung Cộng điếng hồn

Bản dịch tiếng Việt trực tiếp
2. 5 tín hiệu lớn cho thấy Mỹ khai hỏa
toàn diện nhắm thẳng vào
Trung Quốc

Tiếng Việt
>