Trang Đầu » Chủ đề

Mẹo Cộng sản


[28/12/2018]

Nguyễn Đình Cống
Trong lịch sử cận đại VN có 1 sự kiện được nhắc đến nhiều, nhưng chứa 1 bí ẩn lớn, chưa thấy ai công bố lời giải. Sự kiện  là vào năm 1945-46 Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần gửi thư cho Tổng thống Mỹ nhưng không nhận được trả lời. Bí ẩn là lý do của sự việc không trả lời  đó. Đây thuộc vấn đề biết kết quả, cần tìm và giải thích nguyên nhân. Đơn giản nhất là hỏi TT Mỹ, nhưng ông ta …