Trang Đầu » Chủ đề

Mỏ dầu


[18/01/2019]

Thường Sơn

Tiếp theo năm 2018 ‘chẳng ra gì’ khi hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam bị Trung Quốc gây sức ép tại mỏ Cá Rồng Đỏ ở Bãi Tư Chính,  mỏ Lan Đỏ và Cá Voi Xanh mà đã khiến Bộ Chính trị Việt Nam mất ăn ngay trên ‘vùng biển chủ quyền không tranh cãi’ của mình, năm 2019 đang hiện ra với sắc màu tê tái dành cho nền ngân sách rỗng ruột ngoại tệ của Việt Nam.
Vào những ngày đầu năm mới 2019, Tập đoàn …